NÄR BRA
INTE ÄR
BRA NOG
OM_OSS_NY

MÖJLIGHETER.

Det finns många entreprenadföretag. Varför skulle vi vara bättre? Andreasson & Lindhs startades för en herrans massa år sedan, med två spadar i en redskapsbod ungefär. Sedan började det hårda arbetet. Uppdragen blev fler. Maskinerna byttes ut och nya köptes in. Men framför allt anställde vi rätt människor. Lojalitet är ett vackert ord. Det spiller över på våra kunder, på uppdragen, på allt vi gör.

Där andra ser svårigheter ser vi möjligheter. Lösningen är kreativitet, kunskap och jävlaranamma.